top of page
  • Writer's pictureBring Together Lithuania

Bring Together Lithuania 2020

Updated: Jan 25, 2021

Pasaulio lietuvių jaunimas iš naujo atranda Lietuvą

Jau trečius metus iš eilės „Bring Together Lithuania“ organizacija kartu su Kazickų šeimos fondu pakvietė lietuvių diasporos jaunimą į Lietuvą įgyti profesinės patirties vasaros stažuočių metu, atrasti šiuolaikinę Lietuvą ir tapti jaunaisiais Lietuvos ambasadoriais. Nors dėl pasaulį užklupusios pandemijos šie metai pilni iššūkių, tačiau „Bring Together Lithuania“ iniciatyvos organizatoriai sėkmingai tęsia misiją ir pakvietė būrį užsienio lietuvių jaunimo vasarą į Lietuvą pažinti modernią valstybę.


Kazickų šeimos fondo inicijuota ir globojama vasaros stažuočių ir modernios Lietuvos pažinimo programa lietuvių išeivių jaunimui, kuria siekiama ugdyti jaunuosius Lietuvos ambasadorius ir supažindinti su šiuolaikinės Lietuvos galimybėmis, vykdoma jau trečius metus. Projektu taip pat tiki ir paramą jam skyrė Lietuvių Fondas (JAV).

„Tikime, kad norėdami užauginti jaunuosius Lietuvos ambasadorius, aktyvius pasaulio lietuvius turime jiems suteikti galimybę pažinti modernią, inovatyvią, šiandienos Lietuvą. Nepaisydami 2020 metų iššūkių, džiaugiamės galėdami suburti lietuvių diasporos jaunimą Lietuvoje ir šiemet. Jaunųjų lyderių programos „Bring Together Lithuania“ (liet. „Jungtis Lietuvai“) tikslas – suteikti lietuvių kilmės jaunimui profesionalios patirties, supažindinti su modernia Lietuva. Vasaros metu į Lietuvą atvykusiam jaunimui suteikiamos stažuočių galimybės lyderiaujančiose Lietuvos įmonėse, viešajame sektoriuje, nevyriausybinėse organizacijose ir inovatyviuose startuoliuose. O taip pat diasporos lietuviams suplanuojama aktyvi programa – unikalios galimybės pažinti šiandieninę Lietuvą, keliauti po gražiausius kraštus, susitikti su visuomenės ir verslo pasaulio lyderiais, tyrinėti lietuvišką identitetą, siekiama pastūmėti jaunimą savo idėjomis prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo“, – apie iniciatyvos viziją pasakoja programos vadovė Kamilė Naraitė.


Šią vasarą prie „Bring Together Lithuania“ prisijungė 12 motyvuotų, šaunių pasaulio lietuvių iš Airijos, Belgijos, Jungtinės Karalystės, Nyderlandų, Ukrainos, Šveicarijos ir JAV, kurie vasarą siekė įgyti profesinės patirties bei aktyviai įsitraukti į programos siūlomas veiklas.


Programos dalyvė Ieva Kinderytė, vienai vasarai į Airiją išvykusi ir neplanuotai ten pasilikusi jau 16 metų, sako Lietuvą ir jos žmones atradusi iš naujo: „Man ši programa suteikė galimybę sutikti daug įdomių, sėkmingų ir įkvepiančių žmonių. Didelį įspūdį paliko vizitas Užsienio reikalų ministerijoje. Patiko visi laisvalaikio užsiėmimai, kuriuose dalyvavau, buvo labai smagu sutikti pozityvių ir draugiškų pasaulio lietuvių, su jais iš karto susidraugavome. Kadangi esu gamtos žmogus, labai patiko kelionė į Trakus. Kaskart ten važiuodama laikausi tradicijos pasiplaukioti laivu, taigi šį kartą tai buvo smagu padaryti su nauja kompanija. Aktyvaus laisvalaikio pramogų kompleksas „Auto Moto Parkas“ paliko neišdildomą įspūdį. Tikiu, kad sveikas kiekis adrenalino pagyvina kasdienybę. Taipogi Valstybės pažinimo centras nustebino savo modernumu ir informacijos gausa. Smagiausia buvo apsilankyti vietose, apie kurias nežinojau, ir taip atrasti Lietuvą, kurios nepažinojau.“

„Bring Together Lithuania“ programos dalyviams pagal studijų kryptis įgyti profesinės patirties suteikė galimybes įvairios įmonės, įstaigos ir institucijos: „Bankera“, „Civitta“, „CGTrader“, „CSD Engineers“, „Droplet Genomics“, Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, „HR Hint Online“, „Mogo Finance“, „Nasdaq“, „Girteka“, „Versli Lietuva“, Lietuvos laisvosios rinkos institutas, Rytų Europos studijų centras, „Unnecessary Films“, LR sveikatos apsaugos ministerija, LR krašto apsaugos ministerija, Baltijos aplinkos forumas, VU Gyvybės mokslų centras, Architektūros studija „Plazma“, Santaros klinikų Vaiko raidos centras, „Savižudybių prevencijos biuras“, „Spectro Finance“, „Swedbank“, „TeleSoftas“, „Western Union“.


Jungtinėse Karalystėje, Nyderlanduose studijavusi bei mokslinę stažuotę Šveicarijoje atlikusi Laura Stankevičiūtė šią vasarą neplanuotai daug laiko praleido Lietuvoje ir džiaugiasi prisijungusi prie programos veiklų. Laura dalinasi mintimis apie iniciatyvą: „„Bring Together Lithuania“ padėjo pamatyti, kokios yra galimybės Lietuvoje. Kurti, gyventi, dirbti ir klestėti galima ir čia. Šis projektas parodė, kad yra begalė bendraminčių „pasaulio lietuvių“, kurių širdys taip pat dega noru gyventi čia ir kurti Lietuvai. Ši ir kitos iniciatyvos leidžia užsienio lietuviams pamatyti šiuolaikinę Lietuvos rinką, susipažinti su įvairių sričių specialistais bei kitais diasporos lietuviais. Šis projektas ne tik padeda užmegzti naujus ryšius, draugystes, bet ir įkvepia generuoti naujas idėjas, kurių sėklos, tikiuosi, sudygs artimiausiu metu.


Būti pasaulio lietuviu – tai visų mūsų atsakomybė reprezentuoti mūsų šalį. Kad ir kaip būtų keista, bet kuo labiau nutolsti nuo Tėvynės, tuo labiau supranti, kas yra svarbu – Lietuva, gimtinė, namai. Patriotizmas auga būnant toli.“


Tarptautinės 18 šalių, trijuose žemynuose veikiančios įmonės „Mogo Finance“ Afrikos regiono vadovas Tomas Sudnius taip pat džiaugiasi šiemet pakvietęs prisijungti prie komandos programos dalyvį Gerardą Petkevičių:

„„Mogo Finance“ įmonė džiaugiasi dalyvaudama „Bring Together Lithuania“ programoje. Mes nuolat siekiame pritraukti darbuotojus, turinčius įvairią kultūrinę ir darbinę patirtį bei kitokį požiūrį į verslo iššūkius. Mes didžiuojamės būdami Baltijos šalių įmone ir norime prisidėti prie to, kad lietuviai, gyvenantys užsienyje, atrastų, kaip įdomu yra dirbti Lietuvoje. Ir ankstesniais metais mes ieškodavome studentų iš užsienio, bet „Bring Together Lithuania“ ženkliai palengvino mūsų darbą viską labai profesionaliai suorganizuodami. Kitais metais tikimės priimti dar daugiau studentų. Gerardas dirba verslo analitiku „Mogo Finance“ komandoje. Tai puiki galimybė jam geriau pažinti mūsų įmonę. Gerardui tenka įsigilinti į mūsų įmonės turimus duomenis (kurie dažnai yra netobuli) ir sugalvoti, kaip tuos duomenis apdoroti ir suprantamai pateikti vadovų komandai. Pavyzdžiui, Gerardas Excel pagrindu sukūrė ataskaitas, parodančias „Mogo“ pardavimų komandos Kenijoje efektyvumą, jas mes kasdien gauname elektroniniu paštu ir galime įvertinti, kuris regionas, skyrius ir vadybininkas išdavė kiek paskolų ir kaip jiems sekasi vykdyti tikslus. Visos be išimties užduotys yra prasmingos ir sukuria įmonei pridėtinę vertę. Aš labai vertinu Gerardo smalsumą ir gebėjimą pačiam surasti problemos sprendimą.“


Ukrainoje dešimtį metų gyvenantis „Bring Together Lithuania“ programos dalyvis, šiuo metu tarptautinę ekonomiką Kijevo Taraso Ševčenkos universitete studijuojantis ir „Mogo Finance“ įmonėje dirbantis Gerard Petkevič tiki: „Visiems užsienio lietuviams vertinga dalyvauti tokiose iniciatyvose kaip „Bring Together Lithuania“ tam, kad pažintų Lietuvą ne tik iš žiniasklaidos ar socialinių tinklų naujienų skilčių, o per gyvą bendravimą ir kiekvienas pamatytų, kas lietuvių kilmės jaunimo laukia šioje šalyje. Manau, kad dalyvaudamas programoje daug naujo gali sužinoti apie Lietuvą ir verslo kultūrą. „Mogo Finance“ įmonėje gaunu labai daug profesinės bei verslo srities patirties, daug galimybių tobulėti. Labai rekomenduoju išbandyti šią programą, nes ji leidžia susipažinti su naujais žmonėmis, kurie nori kurti ir tobulėti  Lietuvoje. Dalyvaudama programoje supratau, kad kitais metais po studijų norėčiau čia sugrįžti gyventi.“ 

This summer Lithuanian diaspora youth had a chance to rediscover modern Lithuania, learn more about its history and culture, get to know the Lithuanian business world and career opportunities. Most importantly, the unique experience with the "Bring Together Lithuania" program encouraged youth to become young Ambassadors of Lithuania.


"World Lithuanian"/ "Pasaulio lietuvis" magazine shares an article about "Bring Together Lithuania" challenges and experience during the summer 2020. English translation by the Kazickas Family Foundation. For the third time in a row „Bring Together Lithuania“, together with the Kazickas Family Foundation, invited Lithuanian diaspora youth to Lithuania for summer internships, so they could gain professional experience, discover modern Lithuania and become young Lithuanian Ambassadors. Even though this year brought many new challenges due to the pandemic, “Bring Together Lithuania” team successfully continued its mission and invited a group of young Lithuanians from abroad to experience modern country. The summer internship program, powered by the Kazickas Family Foundation, is in its third successful year already. It is also supported by the Lithuanian Foundation in the US. “We believe that if we want to raise young Lithuanian Ambassadors, active global Lithuanians, we must offer them an opportunity to experience modern, innovative Lithuania. No matter the challenges of 2020, we are excited to welcome a group of young diaspora members to Lithuania this year again. The goal of a leadership program “Bring Together Lithuania” is to provide youth of Lithuanian descent professional experience and to show them modern Lithuania. They are offered opportunities to do their internships with the leading Lithuanian businesses, government sector, non-government organizations and innovative startups. Additionally, there is an active schedule planned for the students – unique opportunities to discover today’s Lithuania, travel to the most beautiful sights, meet business and public sector leaders, explore Lithuanian identity, and to encourage them to contribute to Lithuania’s future with their own ideas,” program’s manager Kamile Naraite shared its vision. This summer 12 motivated and amazing Lithuanians from Ireland, Belgium, United Kingdom, Netherlands, Ukraine, Switzerland and USA joined “Bring Together Lithuania” with a goal to gain professional experience and actively participate in various activities. One of the participants Ieva Kinderyte who went to Ireland to spend just one summer 16 years ago, but unexpectedly stayed there, shared that she discovered a completely different Lithuania and its people today: “This program gave me a chance to meet many interesting, successful and motivating people. A visit to the Ministry of Foreign Affairs left a huge impression on me. It was really exciting to meet such positive and friendly global Lithuanians who became my friends from the very beginning. Because I love nature, I really enjoyed the trip to Trakai. Every time I go there, I always take a boat ride, and it was so much fun to enjoy it with a new team.  A day at the “Auto Moto Parkas” left quite an impression as well. The Center for Civil Education surprised me with its modern displays and amount of information provided. It was incredible to visit the places I’ve never been to and discover Lithuania that I didn’t know yet. “Bring Together Lithuania“ participants got opportunities to do their internships related to their studies with various organizations and businesses, such as: ”Bankera“, “Civitta“, “CGTrader“, “CSD Engineers“, “Droplet Genomics“, European Commission Represantation in Lithuania, “HR Hint Online“, “Mogo Finance“, “Nasdaq“, “Girteka“, “Enterprise Lithuania“, Lithuanian Free Market Institute, Eastern Europe Studies Center, “Unnecessary Films“, Ministry of Health of Lithuania, Ministry of National Defense of Lithuania, Baltic Environmental Forum Lithuania, VU Life Sciences Center, “Plazma“ Architecture Studio, Santara Clinic Child Development Center, “Suicide Prevention Center“, “Spectro Finance“, “Swedbank“, “TeleSoftas“, „”Western Union“. Laura Stankeviciute, who studied in the UK, Netherlands, and did her internship in Switzerland, spent a lot of time in Lithuania this summer and was glad to join the program. Laura shared that “Bring Together Lithuania” helped her to see opportunities to create, live, work and grow in Lithuania. It showed her that there are many like minded global Lithuanians who passionately want to live here and contribute their talents. Such initiatives allow global Lithuanians to understand modern Lithuania’s market, meet different area specialists and other Lithuanian diaspora members. It not only helps to build new friendships and expand your network, but also inspires to generate new ideas for future projects. “To be a global Lithuanian means to represent our country. It is quite strange that the further you go away from your Homeland, the more you understand what is truly important – Lithuania, Homeland, home”. Tomas Sudnius, CEO of Mogo Development Hub (Africa & Central Asia) at Mogo Finance Company that has offices in 18 countries, was excited that this summer he invited Gerard Petkevic to join the team: “”Mogo Finance“ is glad to participate in “Bring Together Lithuania“ program. We constantly search for employees who have a diverse cultural and professional experience, as well as different approach to business challenges. We take pride in being a Baltic company and want to contribute to help global Lithuanians to discover how interesting it is to work in Lithuania. We’ve been looking for students from abroad previously, but “Bring Together Lithuania” made our work much easier by presenting this opportunity in such a professional way. We hope to accept even more students next year. Gerard is working with our business analysts team at “Mogo Finance.” It is a great opportunity to learn more about us. Gerard has to analyze our data (quite often not perfect) and come up with a plan how to process and present it to his managers in a comprehensible way. Gerard prepared the reports on “Mogo” Kenya sales team effectiveness. We receive them every day via email and can evaluate now the effectiveness of any region, office or manager. All assignments are important and valuable. I truly appreciate Gerard’s curiosity and ability to find a solution.” “Bring Together Lithuania” participant who’s been living in Ukraine for the last decade, currently studies at Taras Shevchenko National University of Kyiv and works at “Mogo Finance.” Gerard believes that “It is really beneficial for all global Lithuanians to participate in such initiatives as “Bring Together Lithuania” so they could learn about Lithuania not just from media articles or social media news, but by experiencing it in person. They would realize that young people of Lithuanian descent are welcome here. By participating in such a program you can learn so much about Lithuania and its business culture. I received so much professional and business experience at “Mogo Finance”, there is so much potential to grow here. I highly recommend it, because it allows you to meet people who want to work and grow professionally in Lithuania. Thanks to the program I realize that I want to come and live here next year after graduating college.” Photos: "Bring Together Lithuania" archives

96 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


white_logo_transparent_background.png
bottom of page