top of page
  • Writer's pictureBring Together Lithuania

Bring Together Lithuania Stories | VAIDA NARIS

Updated: Aug 27, 2019

🇺🇸 | Vaida Naris, a program participant, visited her grandparents for the first time in Lithuania at the age of one and a half. Vaida continued her travels to Lithuania every two to three years, later participating in Song and Dance festivals, visiting relatives and friends, and traveling and getting to know Lithuania.

"This year, I wanted to get to know Lithuania not as a tourist but as a Lithuanian citizen. From an early age, I have been involved in Lithuanian activities in the United States, singing in choirs, dancing folk dances, scouting, Ateitininkai, attending a Lithuanian school, and other activities. When the opportunity arose, I joined the Bring Together LT program to learn more about Lithuania and get to know every day and working life. My internship was at the Children Hospital's Rehabilitation Unit, where I was introduced to the Lithuanian healthcare system and various therapies for younger children with developmental problems. I am grateful to the staff at the Children's Development Center at Children's Hospital for this unique opportunity. As an art therapy student, I worked with an art therapist. This internship helped me to get to know myself better and also to understand that I want to go deeper and continue my advanced education in art therapy. I was inspired to help spread the ideas and methods of creative therapies, and to deepen and apply art therapy in a variety of ways in Lithuania, the US, and the world. I am looking for opportunities to study in the Master's program in Art Therapy and Psychology and to attend Art Therapy Seminars in Lithuania.

I am very grateful to the organizers and sponsors of the Bring Together Lithuania program to be able to experience modern Lithuania."

🇱🇹 | Programos dalyvė, Vaida Naris, pirmą kartą aplankė Lietuvoje senelius, būdama pusantrų metų. Keliones į Lietuvą Vaida su šeima tęsė kas du, tris metus, vėliau dalyvaudama Dainų ir šokių šventėse, lankydama gimines bei draugus, o taip pat keliaudama bei pažindama Lietuvą.

„Šias metais norėjau susipažinti su Lietuva ne kaip turistė bet kaip Lietuvos pilietė. Nuo mažens dalyvauju lietuviškoje veikloje Jungtinėse Amerikos Valstijose, dainuodama choruose, šokdama tautinius šokius, skautaudama, priklausydama ateitininkų organizacijai, lankydama lituanistinę mokyklą ir kitoje veikloje. Atsiradus galimybei prisijungiau prie programos Bring Together Lithuania / Jungtis Lietuvai, kad galėčiau sužinoti apie Lietuvą plačiau ir susipažinti su kasdieniniu bei darbiniu gyvenimu. Stažuotę aš atlikau Vaikų ligoninėje reabilitacijos skyriuje, kur galėjau susipažinti su Lietuvos sveikatos sistema bei įvairiomis terapijomis, skirtomis jaunesnio amžiaus vaikams, turinčių įvairių vystymosi problemų. Esu dėkinga Vaikų ligoninės Vaiko raidos centro darbuotojams, už šią ypatingą galimybę. Kadangi aš esu dailės terapijos studentė, tai aš dirbau kartu su dailės terapiaute. Ši stažuotė man padėjo pažinti pačią save geriau, o taip pat suprasti, kad aš tikrai noriu toliau gilintis bei tęsti aukštesniuosiu moklsus dailės terapijos srityje. Aš užsidegiau noru padėti platinti kūrybinių terapijų idėjas bei metodus, gilinantis bei taikyti meno terapiją įvairiasias būdais tiek Lietuvoje, tiek JAV, tiek visame pasaulyje. Aš žadu ieškoti galimybių studijuoti magistratūros programoje dailės terapijos ir psichologijos srityse bei dalyvauti dailės terapijos seminaruose Lietuvoje.

Esu be galo dėkinga programos Bring Together Lithuania / Jungtis Lietuvai organizatoriams bei rėmėjams, už labai turiningą bei įdomią moderniosios Lietuvos pažinimo programą."

29 views0 comments

Comments


white_logo_transparent_background.png
bottom of page