top of page
  • Writer's pictureBring Together Lithuania

Bring Together Lithuania stories | NOJUS AUŠRA

Updated: Aug 27, 2019

#BringTogetherLTstories | Nojus Ausra ☀️

🇺🇸 | “Ever since our meeting with Jurgis Didziulis, I’ve been thinking about my mixed identity and its role in modern Lithuanian culture. He taught me to perceive my Lithuanian-American background not as two separate and incomplete things, but as parts of their own whole. The empowering talk also helped me realize how valuable it was to share my experiences in the program with other Lithuanian-Americans. By living together and exploring the country for six weeks, I was able to discuss my thoughts and the impact of this trip with those who saw things similarly to me. Synergizing our experiences, I was able to further understand the sociocultural and professional lifestyle in Lithuania, and it helped me begin to understand the potential spaces I can occupy in the future.

I thought that this program would show me how to fit in to Lithuanian society. Instead, this program illuminated the possibilities for me to belong. Rather than having to transform my identity, I learned that I can remain true to who I am − a Chicago-Lithuanian − and still make a favorable life for myself in Lithuania.”


🇱🇹 | Bring Together Lithuania / Jungtis Lietuvai dalyvių istorijos | Nojus Ausra

"Nuo pat susitikimo su Jurgiu Didžiuliu daug svarsčiau apie savo tapatybę ir jos vaidmenį modernioje kultūroje. Jurgis parodė kaip galima suderinti lietuviškąją ir amerikietiškąją tapatybes išlaikant kiekvienos jos pilnavertiškumą ir asmeninį vientisumą. Jo įkvepianti kalba mane paskatino atsiverti ir dalintis mintimis apie savo tapatybę su kitais programoje dalyvavusiais Amerikos lietuviais. Mums visiems kartu leidžiant šešias savaites Lietuvoje, visi galėjome dalintis bendromis mintimis ir išgyvenimais. Per šias diskusijas mes apjungėme savo patirtis ir dar giliau supratome sociokultūrinį bei karjeros gyvenimo būdus Lietuvoje. Tai man padėjo susivokti kur aš šioje šalyje galiu atrasti sau vietą.

Prieš prisijungdamas prie programos galvojau, kad joje dalyvaudamas sužinosiu kaip galiu įsilieti į Lietuvos visuomenę. Tačiau programa padėjo man atrasti, kad aš jau priklausau šaliai. Vietoje naujos tapatybės paieškų sužinojau, kad galiu būti savimi, Čikagos lietuviu, ir susikurti pilnavertį gyvenimą Lietuvoje".

49 views0 comments

Comments


white_logo_transparent_background.png
bottom of page